Home

21 มิถุนายน เวลา 09.00 น. นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิเโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ณ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้่อม) มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย (จำกัด) และคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดถ้ำเต่า ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมคณะ ร่วมกับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลแก่งคอย และบริษัทซีแพค บริษัทในเครื่องของ SCG ออกเยี่ยมและแนะนำการกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง


อ่านเพิ่มเติม...
 

กองสวัสดิการและสังคม เทสบาลเมืองทับกวาง จัดทำโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 จำนวน 150 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึ่งในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นการสอนทำเค้กหน้านิ่ม และการทำไข่เค็ม พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการต่างๆจากวิทยากร (กศน.) สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวาง จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี ประจำปี 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยการมอบนมและไข่ไก่ให้กับเด็กที่ทางเจ้า่หน้าที่ อสม. หมู่บ้าน สำรวจแล้วว่าต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น น้ำหนักน้อยเกินไป สูงต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับเด็กที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลา 3 เดือน

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทับกวาง จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมีตัวแทนชุมชนทั้ง 32 ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 - 10 และบุคลากรภาครัฐ จำนวน 500 คน เข้าร่วมประชาคม เพื่อเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองทับกวาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย
เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เวลา 18.30 น. พิธีถวายเครื่องราชการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวางได้ จัดพิธีเปิดโรงเรียนฟ้าวันใหม่ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 โดยกำหนดการเรียนการสอนทุกวันอังคารและวันพุธ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตประไพชาเล่ต์ โดยมีผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลทับกวางเป็นนักเรียน เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและจิตใจให้กับผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศบาลเมืองทับกวาง จัดทำโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาด้านหลังเทศบาลเมืองทับกวาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานโดยมีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทั้ง 32 ชุมชน จำนวน 640 คน ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง และร่วมกันรับประทานอาหารโต๊ะจีนพร้อมทั้งรำวงย้อนยุคอย่างสนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศบาลเมืองทับกวาง จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดเขามันธรรมาราม ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้จัดทำพิธีทำขวัญนาค ณ โดมจอดรถด้านหลังสำงานเทศบาลเมืองทับกวาง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไวพจน์ เพชรสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง พร้อมทั้งทีมงาน มาเป็นผู้ทำพิธีทำขวัญนาคในครั้งนี้ค่ะ และในเวลา 13.00 น. ได้นำขบวนแห่สามเณรไปยังวัดเขามันธรรมารามเพื่อทำพิธีทางศาสนาในระดับต่อไปค่ะ
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับสามเณรทั้ง 90 รูปค่ะ
กำหนดการบิณฑบาต
4 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น
-หน้าตลาดทับกวาง ผ่านโรงเรียนอนุบาลทับกวาง เข้าหมู่บ้านเตาปูน
-ชุมชนเจริญพรด้านหน้า ด้านหลังและรวมกันที่ชุมชนเจริญพร
5 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น.
-ปากทางเข้าวัดหนองผักบุ้ง ถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง และชุมชนบ้านโป่ง
-หน้าบ้าน ส.ท.ประพัฒน์ เผื่อนจันทึก ผ่านบ้านใหม่(ผ่าเสด็จ) ถึงหน้าหมู่บ้านริมภู
6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น.
-ครัวสีดา ผ่านบ้าน ส.ท.ประสงค์ เงินแก้ว ผ่านหน้าบ้านคุณวุฒิ วงศ์สุวรรณ ถึงโรงเรียนวัดป่าไผ่


อ่านเพิ่มเติม...
 

วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม 2562 วันท้องถิ่นไทย จังหวัดสระบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองทับกวาง โดย ร.ต.กำจัด วันดี รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง พร้อมข้าราชการและพนักงานงานจ้าง ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม...
 

15 มีนาคม 2562 นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับกองพันทหารม้าที่27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี และวาดรูปสถานที่สำคัญของตำบลทับกวางลงบนกำแพงสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรมกว่า 400 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 17


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P