Home

Facebook

การก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สาย สบ.ถ.12-006 (ถนนเทศบาล4)

 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายมนัสพันธ์ุ ดอนก้อนไพร ปลัดอาวุโสอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธรการเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดทับกวาง" เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วยฝ่ายผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทับกวาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดทับกวาง เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเทศบาลเมืองทับกวาง ได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงมาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดทับกวาง ขณะที่ประชาชนได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะทำความสะอาดบริเวณริมถนน เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย


อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศบาลเมืองทับกวางให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 45,000 บาท ให้กับนางคำมูล แข็งขัน บ้านเลขที่ 468/58 ม.9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.15 น. ซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

 

 

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจุบัน และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่


(ดูรายละเอียด)

 

นายกนำแจกหน้ากากอนามัยและล้างตลาด

10 เมษายน ช่วงเช้า 9.30 น. นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง นำเจ้าหน้าที่เทศบาลออกแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนหมู่ 2 และหมู่ 8 โดยเดินแจกให้กับประชาชนทุกบ้าน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้พยาฆ่าเชื้อให้ในบ้านให้ประชาชนที่มีความต้องการ และในช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 ได้ไปแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณตลาดทับกวางและตลาดเจริญพร โดยแจกหน้ากากอนามัยให้คนละ1 ชิ้น พร้อมแอลกอฮอล์เจล ครอบครัวละ 1 หลอด พร้อมนำน้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทำการล้างตลาดทั้ง 2 แห่ง เพิ่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
# ร่วมด้วยช่วยกัน ปิดหน้า เปิดใจ สูภัยโควิด# อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

นวทางและวิธีปฏิบัติสำหรับการชำระภาษี ตามมาตรการบับยั้ง COVID-19

 

ประชาสัมพันธ์
ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางส่งตัวแทนมารับหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ 1 ชิ้นต่อคน โดยนำบัตรประชาชนของผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันมารับแทนกันได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวไรโคโรนา(COVID-19) และยังช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง
#ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเท่านั้น

 

การป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019( COVID-19) เทศบาลเมืองทับกวาง งดให้บริการเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในห้องฟิตเนสเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ท่านสามารถใช้บริการเครื่องออกกำลังกายที่ติดตั้งไว้ตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวางได้ตามปกติ เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกไปดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว
โดยขอให้ประชาชนทุกท่านออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านเอง และปฏิบัติตัวดังนี้ คือ
1. กินร้อน กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่
2. ใช้ช้อนกลางในการรับประธานอาหารร่วมกัน
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์70 % ขึ้นไป
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางออกไปนอกบ้าน หรือไปยังสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
5. รีบไปพบแพทย์ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และขอให้ท่านเก็บตัวเองอยู่ในบ้านงดเดินทางไปทำกิจกรรมภายนอกเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองทับกวาง

 
ประชาสัมพันธ์ กกต.การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ เทศบาลเมืองทับกวาง

(ดูรายละเอียด)

 
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....

 

(ดูรายละเอียด)

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 1 จาก 19


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199

อีเมล์ admin@tubkwang.go.th


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P