Home

โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี 2559

  

อ่านเพิ่มเติม...
 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญร่วมโครงการปั่นไป เที่ยวไป สุขใจในทับกวาง

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 12 สิงหา มหาราชินี

อ่านเพิ่มเติม...
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสังคม

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการฝึออบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศบาลเมืองทับกวางจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง มอบธงพลังแผ่นดิน แก่ ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมงานได้แก่พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล บริษัท ฟูรู กาวา เม็ททัล ไทยแลนด์ (จำกัด) และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยยังมีการแสดงเต้นประกอบเพลง TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 มาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชมกันอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูอนามัยโรงเรียน จำนวน 67 คน เพื่อให้เกิดความรู้ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของสารไอโอดีนที่มีต่อร่างกายทุกกลุ่มวัย

อ่านเพิ่มเติม...
 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เทศบาลเมืองทับกวาง ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในเขตเทศบาลเมืองทับกวางจำนวน 34 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ผู้สูงอายุ จำนวน 30 คนๆ ละ 2,000 บาท มอบรถเข็นให้กับผู้พิการจำนวน 1 คัน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 23 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 5 จาก 16


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P