Home ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2561

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2561

23 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองทับกวางได้จัดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเป็นการอบรมภาควิชาการ และภาคศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุกับการมีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแลและป้องกันการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และสังคมสูงวัยกับวิธีพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดย ดร.เปรมวดี สาริชีวิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และมีการตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวางและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทับกวาง


 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P