Home แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

Facebook

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

2563-05-26 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

2563-02-28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1) (1) (2) (3)

 • โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

2563-02-05 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

 • โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหลังเทศบาลเมืองทับกวาง รอบสนามกีฬาถึงถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9
 • โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณริมถนนมิตรภาพตามถนนเทศบาล 5 ถึงเสาไฟฟ้ารูปกวาง หมู่ที่ 9
 • โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกเขามัน
2563-10-11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
 • โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคนงาน
 • โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัข ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์
 • โครงการก่อสร้างห้องเก็บพร้อมี่พักคนงาน
 • โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2563-10-11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
 • จ้างบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จำนวน 6 คัน
2563-10-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
 • จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน
 • โครงการปรับปรุงถนนบริเวณซอยทางเข้าชุมชนดินสอพองถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านซับมะฝ่อ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3
 • โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยจัดสรรทับกวาง หมู่ที่ 9
 • โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน สบ 12-006 หน้าสำนักปฏิบัติธรรมโพธิปัก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6
 • โครงการขยาผิวจราจรบริเวณถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 9
 • โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 ฝั่งตะวันตกจากท่อลอดเหลี่ยม-คลองบ้านไทย ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านทัตติยา หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชุมชนหนองผักบุ้งถึงคอสะพานเข้าชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7
2563-10-04 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยอำภารวมใจ 1 ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บริเวณท่อลอดเหลี่ยม ถนนเทศบาล 6 ฝั่งตะวันตก ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 1 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 4 ซอย 4 ถึง ถนน สบ 1003 สายเจ็ดคต-โป่งก้อสเส้า ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1
 


ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199

อีเมล์ admin@tubkwang.go.th


 


ลิขสิทธิ์ © 2020 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P