เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 2563

  แบ่งระดับสีผู้ป่วยโควิด19 “เขียว-เหลือง-แดง” เพื่อ...
  สถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation)
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณรอบสนามกีฬาเทศบา...