Home ประกาศผลการเสนอราคา

ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(พฤษภาคม-กันยายน))

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (1) (2)

2561-08-02 6ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตรวจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กง 8996 สระบุรี (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-02 3ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (1) (2)

2561-08-02 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบช่วงล่าง รถยนต์ตรจการณ์ 2 หมายเลขทะเบียน กง 8996 สระบุรี (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าจัดซื้อเหรียญรางวัล ตามโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถฯ (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 5755 สระบุรี (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันปัญหาโรคไช้เลือดออกและโรคไช้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบภายในรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 93-7313 สระบุรีุ (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี (1) (2)

2561-08-01 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างติดฟิลม์กรองแสง รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-7313 สระบุรี (1) (2)

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศผลการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม-เมษายน)

2561-04-30 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 2221 สระบุรี (1) (2)

2561-04-26 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาพาหนะ (1) (2)

2561-04-25 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-23 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (1) (2)

2561-04-20 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561 (1) (2)

2561-04-17 ประกาศผลการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (1) (2)

2561-04-11 ประกาศผลการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 950 สระบุรี (1) (2)

อ่านเพิ่มเติม...
 ติดต่อเทศบาลเมืองทับกวางและหน่วยงานได้ที่


ที่ตั้งสำนักงาน :: สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 195/1 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทร. 0 3635 7590-2   โทรสาร. 0 3635 7225

สนามกีฬาฯ // โทร. 0 3635 7106

โรงรับจำนำ // โทร. 0 3635 7123-4

ศูนย์พัฒนาเด็ก(ป่าไผ่) // โทร. 0 3627 3068

ศูนย์พัฒนาเด็ก(จิตรประไพชาเล่ต์) // โทร. 0 3635 7105

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) // โทร. 0 3635 7457

*** งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย // โทร. 0 3635 7639 หรือ 199


 


ลิขสิทธิ์ © 2018 เทศบาลเมืองทับกวาง. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
/* * Stat Counter */
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - P