วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิมพ์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองทับกวาง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย
เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เวลา 18.30 น. พิธีถวายเครื่องราชการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล