เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19 [ 8 มิ.ย. 2564 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System - CPIS) และMobile Appication "คุ้มครองเด็ก" [ 8 มิ.ย. 2564 ]3
3 คำแนะนำการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อ COVID-19 [ 2 มิ.ย. 2564 ]5
4 คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย [ 31 พ.ค. 2564 ]4
5 การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]5
6 กำหนดการรับมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]6
7 การเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง [ 20 พ.ค. 2564 ]19
8 การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง [ 18 พ.ค. 2564 ]16
9 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 13 พ.ค. 2564 ]15
10 แอปพลิเคชั่น "คุ้มครองเด็ก" [ 30 เม.ย. 2564 ]26
11 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือน พฤษภาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]27
12 Thai Stop COVID Plus ต้องทำอย่างไร มีคำตอบด้านในค่ะ [ 26 เม.ย. 2564 ]27
13 ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้เเนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา” สามารถดาวน์โหลด QR Code ตามเอกสารแนบนี้ [ 23 เม.ย. 2564 ]18
14 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) [ 23 เม.ย. 2564 ]17
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณวัด/โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]18
16 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตาหรือความบกพร่องทางการมองเห็น ในโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]26
17 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นได้ที่ลิ้งค์หรือQR Code ตามเอกสารสำเนาที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]26
18 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้บริการประชาชนของภาครัฐ สามารถสแกนQR Code เอกสารตามที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]21
19 การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]34
20 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5