เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]6
2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]19
3 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการจำหน่ายและแจ้งเตือนประชาชน [ 15 มี.ค. 2564 ]9
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทับกวาง(จิตรประไพชาเล่ต์) เปิดให้บริการนวดแผนไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [ 15 มี.ค. 2564 ]13
5 ประสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) [ 15 มี.ค. 2564 ]8
6 การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]8
7 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 12 มี.ค. 2564 ]11
8 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]10
9 กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสาภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล [ 2 มี.ค. 2564 ]19
10 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่1) [ 2 มี.ค. 2564 ]20
11 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่2) [ 2 มี.ค. 2564 ]10
12 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่3) [ 2 มี.ค. 2564 ]15
13 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]10
14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอยจะทำการดับไฟ [ 19 ก.พ. 2564 ]18
15 ประกาศเลื่อนเปิดโรงเรียนฟ้าวันใหม่เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]14
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]59
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวางและนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]39
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]33
19 ประกาศอำเภอแก่งคอย เรื่องการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.พ. 2564 ]48
20 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศนมนตรี (28 มีนาคม 2564) [ 2 ก.พ. 2564 ]42
 
หน้า 1|2|3|4