เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 ธ.ค. 2563 ]43
2 แผ่นพับวันลา [ 11 ธ.ค. 2563 ]34
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในระบบแท่ง [ 11 ธ.ค. 2563 ]35
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 [ 11 ธ.ค. 2563 ]34
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 11 ธ.ค. 2563 ]34
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 11 ธ.ค. 2563 ]38
7 แบบประเมินคำสั่งไปราชการ [ 1 พ.ย. 2562 ]36
8 ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ต.ค. 2562 ]52
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน กางลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2562 ]39
10 ประกาศนโยบายกลยุทธ [ 1 ต.ค. 2560 ]34