เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564


วันนี้เวลา 9.30 น. นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง มอบเกียรติบัตร ให้กับพนักงานจ้างที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-07