เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
 


วันเทศบาล ประจำปี 2565


เทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรขึ้นประดิษฐานบริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

2022-05-10
2022-04-25
2022-04-02
2022-03-21
2021-08-08
2021-07-27
2021-07-23
2021-07-13
2021-07-05
2021-06-07