วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๓๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำสายคล้องคอพร้อมสกรีนข้อความป้ายชื่อพลาสติกกรอบแข็งแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง