วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาพาหนะโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๖๗๒๖ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
เหมาตกแต่งรถแห่ขบวน ในงานโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี ๒๕๖๖
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๒ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
ถนน คสล.ซอยข้างฟาร์มม้า ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านใหม่ ซอย ๒ บริเวณชุมชนบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนสมถวิล ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง