วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
จ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC สายด่วนเทศบาลเมืองทับกวาง เบอร์โทรฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๗๘๙๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ติดกับถนน สบ ๑๐๐๓ ทั้งสองฝั่ง ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)