วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ในโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยข้างอู่โจ้ แอนด์ เจ เซอร์วิส บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาผูกผ้าประดับพร้อมผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ ซอย ๓ (หมู่บ้านวังแก้ว) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารสำเร็จรูปสำเร็จรูปสำหรับสุขและแมว จรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง