วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานบริการและเผยแพร่วิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณแยกคุ้มไผ่ทอง ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง