วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
ซื้อลูกฟุตบอลเบอร์ ๕ ชนิดแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน, จัดซื้อชุดกีฬา,จัดซื้อเสื้อกีฬา สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน และตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๘ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์๐๑๙-๔๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๐๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง