วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ประดับตกแต่งพร้อมผูกผ้า ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงในพิธี ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการระบบกล้อง CCTV (แบบเช่ารายเดือน) ประจำโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) ,โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมา TOT Fiber ๒U NT Value Max FIBER (แบบ Passive) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการรื้อถอนหอนาฬิกา บริเวณวงเวียนถนนเทศบาล ๕ ชุมชนหน้าวัดเขามัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างทำวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๕ คันภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง