วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยนางสนม กงชัย ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กและรั้วลวดหนามพร้อมประตูเหล็กบริเวณที่พักพิงสุนัขและแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่,จ้างเหมาเต็นท์ขนาด ๕ เมตร คูณ ๑๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง จ้างเหมาเต็นท์ ขนาด ๓ คูณ ๓ เมตร จำนวน ๑๐ หลัง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาไฟประดับ,จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวที,จ้างเหมาเครื่องเสียง,จ้างเหมาจอแอลอีดี ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาดนตรี ศิลปินนักร้อง นักเต้น ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลนางนพมาศ,สายสะพายนางนพมาศ เมตร ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER รุ่น DCP-L๓๕๕๑CDW ห้องทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง