วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ลูกรอกสายพานราวลิ้น โช๊คดันลูกรอกสายพานราวลิ้น รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๙๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ บริเวณหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกนูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อหลอดไฟ LED พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง