วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2565
จ้างผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างทำพวงมาลา ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเหมาครูต่างชาติ จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเหมาผูกผ้าและจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนปั้มครัชบนและน้ำมันเบรกรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๐๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๕๗๔๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง