วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคุ้มไผ่ทอง ซอย ๑๐ แยกขวา ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบันไดกู้ภัย โดยวิธีคัดเลือก
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (อุปกรณ์ภายนอก ที่ติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (อุปกรณ์ภายใน ที่ติดตั้งในสำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อถังขยะทรงกลม ขนาด ๒๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)