วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่วางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax ๓๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย หญิง จำนวน ๖ ห้อง บริเวณอาคารเรียน ๔ ชั้น ๙ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพซาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัข/แมวจรจัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ,แว๊คคั่มและเติมน้ำยาใหม่ทั้งหมด,ซ่อมท่อแตกและเปลี่ยนสายหัวหลัก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพักพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างทำเล่มเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)