วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๕๓ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Acer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง