วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาพาหนะ โครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำกระดานป้ายทำเนียบนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพ กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้าแขน หมายเลขทะเบียน ตค ๖๐๔ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๔๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๔ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๖๕๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๖๕๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร ระยะเวลา ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพัก คสล. บริเวณชุมชนบ้านสะพานสอง ซอย ๑ แยก ๓ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอบรม ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง