วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Best Fogger หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Best Fogger หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Swingtec หมายเลขครุภัณฑ์๐๕๔-๔๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Swingtec หมายเลขทะเบียนครุภัณพ์ ๐๕๔-๔๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครางการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง) สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง