เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]4
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองทับกวาง [ 15 มี.ค. 2566 ]4
3 โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]5
4 (ร่าง) เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]13
5 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น [ 28 ก.พ. 2566 ]20
6 รับโอน(ย้าย)พนักงาน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 24 ก.พ. 2566 ]3
7 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ [ 13 ก.พ. 2566 ]33
8 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2566 ]52
9 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]20
10 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2566 ]15
11 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]14
12 การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ทับกวางคาวบอยซิตี้ ครั้งที่ 12" [ 2 ม.ค. 2566 ]16
13 การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ธ.ค. 2565 ]18
14 การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ธ.ค. 2565 ]12
15 ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 26 ธ.ค. 2565 ]11
16 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ธ.ค. 2565 ]19
17 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]22
18 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 พ.ย. 2565 ]23
19 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดฯ [ 21 พ.ย. 2565 ]71
20 ใบตรวจสอบรายชื่อวิ่ง ทับกวางมินิมาราธอน 2565 ประเภท 6 ก.ม.ทั่วไป [ 18 พ.ย. 2565 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5