เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]6
2 ขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]3
3 ประกาศ กำนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเียบการสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกดนตรีไทย) [ 9 พ.ค. 2565 ]7
4 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]23
5 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 22 มี.ค. 2565 ]67
6 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกดนตรีไทย) [ 21 มี.ค. 2565 ]41
7 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา [ 15 มี.ค. 2565 ]53
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 มี.ค. 2565 ]42
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 4 [ 9 มี.ค. 2565 ]37
10 ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทับกวางได้ดำเนินงาน "โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองทับกวาง รักษ์โลก ลด งดใช้ ถุงหิ้วพลาสติก" ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]41
11 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]37
12 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 25 ก.พ. 2565 ]48
13 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย [ 24 ก.พ. 2565 ]45
14 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ฉุกเฉิน เรื่อง มาตราฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ.2564 [ 23 ก.พ. 2565 ]47
15 การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2565 ]49
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการนวดแผนไทย [ 8 ก.พ. 2565 ]60
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลทับกวาง บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน.) [ 4 ก.พ. 2565 ]59
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดการส่งสัญญาณกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อทำการปรับคลื่นความถี่ใหม่ [ 4 ก.พ. 2565 ]57
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 25 ม.ค. 2565 ]73
20 ประกาศสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8