เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำแนะนำการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อ COVID-19 [ 2 มิ.ย. 2564 ]29
22 คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย [ 31 พ.ค. 2564 ]47
23 การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโควิด-19 [ 31 พ.ค. 2564 ]22
24 กำหนดการรับมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]21
25 การเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง [ 20 พ.ค. 2564 ]23
26 การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง [ 18 พ.ค. 2564 ]20
27 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 13 พ.ค. 2564 ]17
28 แอปพลิเคชั่น "คุ้มครองเด็ก" [ 30 เม.ย. 2564 ]17
29 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เดือน พฤษภาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]18
30 Thai Stop COVID Plus ต้องทำอย่างไร มีคำตอบด้านในค่ะ [ 26 เม.ย. 2564 ]23
31 ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้เเนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา” สามารถดาวน์โหลด QR Code ตามเอกสารแนบนี้ [ 23 เม.ย. 2564 ]14
32 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) [ 23 เม.ย. 2564 ]16
33 ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณวัด/โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]15
34 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตาหรือความบกพร่องทางการมองเห็น ในโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]26
35 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นได้ที่ลิ้งค์หรือQR Code ตามเอกสารสำเนาที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]18
36 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้บริการประชาชนของภาครัฐ สามารถสแกนQR Code เอกสารตามที่แนบ [ 16 เม.ย. 2564 ]15
37 การตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติทางสายตา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]33
38 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]21
39 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการจำหน่ายและแจ้งเตือนประชาชน [ 15 มี.ค. 2564 ]21
40 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทับกวาง(จิตรประไพชาเล่ต์) เปิดให้บริการนวดแผนไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. [ 15 มี.ค. 2564 ]15
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7