เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) [ 15 มี.ค. 2564 ]17
42 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]17
43 การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]20
44 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 12 มี.ค. 2564 ]24
45 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]17
46 กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสาภาเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล [ 2 มี.ค. 2564 ]20
47 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่1) [ 2 มี.ค. 2564 ]23
48 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่2) [ 2 มี.ค. 2564 ]19
49 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี (เขตเลือกตั้งที่3) [ 2 มี.ค. 2564 ]20
50 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]17
51 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอยจะทำการดับไฟ [ 19 ก.พ. 2564 ]22
52 ประกาศเลื่อนเปิดโรงเรียนฟ้าวันใหม่เทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]19
53 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]28
54 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวางและนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]18
55 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]16
56 ประกาศอำเภอแก่งคอย เรื่องการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.พ. 2564 ]31
57 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศนมนตรี (28 มีนาคม 2564) [ 2 ก.พ. 2564 ]17
58 ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]23
59 มาตรการในการป้องกันและการแพร่เชื้อ สำหรับโรงแรม/รีสอร์ท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ [ 25 ม.ค. 2564 ]26
60 มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด [ 23 ม.ค. 2564 ]20
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7