เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน พ.ศ.2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]17
82 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]18
83 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]15
84 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกุล่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]14
85 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]18
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง [ 14 ส.ค. 2563 ]22
87 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]18
88 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง [ 10 ส.ค. 2563 ]18
89 รายงานผลการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงโควิด 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]21
90 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปี2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]20
91 รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]15
92 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]19
93 แผนดำเนินงานโครงการฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]17
94 เทศบาลเมืองทับกวางให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย [ 10 ก.ค. 2563 ]20
95 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (1) [ 8 ก.ค. 2563 ]32
96 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ "ขยะอันตราย อันตรายอย่างไร" [ 18 มิ.ย. 2563 ]17
97 ประชาสัมพันธ์แผนพับ "โลกสวยด้วยมือเรา 10 วิธีคัดแยกขยะ เพิ่มมูลค่าลดจำนวนขยะในบ้าน" [ 17 มิ.ย. 2563 ]18
98 แนวทางป้องกันในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 [ 12 มิ.ย. 2563 ]24
99 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]20
100 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 31 พ.ค. 2563 ]19
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7