เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ปี 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]13
2 รายงานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ปี 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]13
3 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]12
4 รายงานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ปี 2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]5
5 ฐานข้อมูลคนพิการ ปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]272
6 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]255
7 ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ผู้ยากไร้ ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]312
8 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจำลองสถานการ์ซ้อมดับเพลิง ปี2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]229
9 รายงานติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ขอรับการสนับสนุนรถเข็น ปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]219
10 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 12 มี.ค. 2563 ]287