เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม [ 18 ต.ค. 2564 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 18 ต.ค. 2564 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 18 ต.ค. 2564 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย 11 เครื่อง [ 18 ต.ค. 2564 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทนฝาเดิมที่ชำรุด ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่2 [ 11 ต.ค. 2564 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำชนิดตะแกรงเหล็ก ทดแทนฝาเดิมที่ชำรุด ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่8 [ 11 ต.ค. 2564 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน บริเวณเทศบาล 5 ซอย 18 ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ 3 [ 11 ต.ค. 2564 ]2
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน สบ 12-009 เทศบาล5 ซอย 17 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2564 ]6
11 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนน สบ ๑๒-๐๐๙ เทศบาล ๕ วอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2564 ]10
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]10
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]9
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-8553 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเย็บเล่มเข้าปกเทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19