เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 14 ก.ย. 2565 ]59
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 21 ธ.ค. 2564 ]160
3 รายงานสรุปผลการฝึกอบรมความรู้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานครูเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]172
4 ขั้นตอนการสร้าง E-Book [ 24 พ.ย. 2564 ]183
5 ขั้นตอนการสร้าง infographic [ 24 พ.ย. 2564 ]191
6 คู่มือผู้ใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2564 ]195
7 คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล [ 11 พ.ย. 2564 ]180
8 ขั้นตอนการสร้าง QR Code [ 11 พ.ย. 2564 ]179
9 คู่มือการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 8 พ.ย. 2564 ]160
10 คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 24 พ.ค. 2564 ]219
11 จัดทำเอกสารความรู้ KM สำหรับดำเนินการควบคุมวัสดุ [ 26 เม.ย. 2564 ]216
12 กองสวัสดิการสังคม "งานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ" [ 5 เม.ย. 2564 ]204