เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองทับกวาง พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]2
2 เรื่องมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]201
3 เรื่องมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]184
4 รายงานผลการดำเนินตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]212
5 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ [ 1 พ.ย. 2560 ]209
6 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 2 ต.ค. 2560 ]215
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำ [ 1 ก.ย. 2560 ]222