เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]186
2 เรื่องมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]173
3 รายงานผลการดำเนินตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]200
4 ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ [ 1 พ.ย. 2560 ]194
5 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 2 ต.ค. 2560 ]204
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำ [ 1 ก.ย. 2560 ]207