เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสัง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ [ 11 มี.ค. 2564 ]108
2 ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 14 ธ.ค. 2563 ]100
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]110