เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ธ.ค. 2565 ]19
2 คำสัง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ [ 11 มี.ค. 2564 ]280
3 ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม [ 14 ธ.ค. 2563 ]228
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]238