เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]8
2 งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]12
3 งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]15
4 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]13
5 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]12
6 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]15
7 งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]14
8 งบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]13
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]18
10 งบการเงิน เดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]12
11 งบการเงิน เดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]13
12 งบการเงิน เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]13
13 งบการเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]12
14 งบการเงิน เดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]12
15 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 พฤษภาคม 2563) [ 31 พ.ค. 2563 ]12
16 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 เมษายน 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]15
17 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 มีนาคม 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]13