เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]21
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 20 ก.พ. 2566 ]24
3 คู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 20 ก.พ. 2566 ]10
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 15 ก.พ. 2566 ]17
5 คู่มือขั้นตอนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล [ 8 เม.ย. 2565 ]89
6 คู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]129
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]98
8 คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล [ 11 พ.ย. 2564 ]202
9 คู่มือการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ปี 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]101
10 คู่มือปฏิบัติงานการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 เม.ย. 2564 ]176
11 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 เม.ย. 2564 ]176
12 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 เม.ย. 2564 ]169
13 คู่มือการปฏิบัติการขอจัดตั้งตลาด [ 5 เม.ย. 2564 ]174
14 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 5 เม.ย. 2564 ]163
15 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม. [ 5 เม.ย. 2564 ]178
16 คู่มือการปฏิบัติการขอรับขอต่อใบอนุญาตสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. [ 5 เม.ย. 2564 ]161
17 คู่มือการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 เม.ย. 2564 ]220
18 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องคำขอถังขยะ [ 5 เม.ย. 2564 ]210
19 คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 เม.ย. 2564 ]185
20 คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ [ 5 เม.ย. 2564 ]170
 
หน้า 1|2