เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 เม.ย. 2566 ]8
2 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง [ 7 เม.ย. 2566 ]14
3 สถิติการให้บริการงานเทศกิจ ต.ค.65 - มี.ค.66 [ 7 เม.ย. 2566 ]15
4 สถิติการใช้ลานกีฬา ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]7
5 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2565 ]102
6 สถิติการให้บริการงานเทศกิจ ต.ค.64 - มี.ค.65 [ 31 มี.ค. 2565 ]86
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง เม.ย. - ก.ย. 64 [ 22 ต.ค. 2564 ]156
8 สถิติให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ เม.ย-ก.ย.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]123
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี เม.ย.- ก.ย. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]112
10 สถิติการให้บริการงานเทศกิจ เม.ย. - ก.ย. 2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]109
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขอยืมรถเข็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย [ 8 เม.ย. 2564 ]175
12 สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 5 เม.ย. 2564 ]178
13 ข้อมูลสถิติการให้บริการชำระภาษี [ 5 เม.ย. 2564 ]178
14 สถิติการให้บริการงานเทศกิจ [ 2 เม.ย. 2564 ]186
15 สถิติการให้บริการน้้ำอุปโภค-บริโภค [ 2 เม.ย. 2564 ]164
16 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร [ 2 เม.ย. 2564 ]203