เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง [ 18 มี.ค. 2564 ]17
2 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 2 มี.ค. 2564 ]17
3 การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]16
4 เจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ต.ค. 2561 ]15