เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]122
2 เจตจำนงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น [ 29 ต.ค. 2564 ]81
3 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง [ 18 มี.ค. 2564 ]163
4 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 2 มี.ค. 2564 ]171
5 การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]176
6 เจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ต.ค. 2561 ]177