เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]32
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 9 มี.ค. 2566 ]15
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]128
4 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]202
5 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest [ 1 เม.ย. 2564 ]214
6 ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]163