เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]34
2 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 11 ต.ค. 2565 ]24
3 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 20 มิ.ย. 2565 ]87
4 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]86
5 รวมใจลดโลกร้อนด้วยหลัก GREEN&CLEAN [ 29 มิ.ย. 2564 ]201
6 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]95
7 คำสั่งเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]86
8 ข้อมูลพลังงานปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]202
9 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]189
10 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]186
11 รวมใจลดโลกร้อนด้วยหลัก GREEN&CLEAN [ 26 มิ.ย. 2563 ]204
12 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 23 มี.ค. 2563 ]185
13 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 17 ก.พ. 2563 ]222