เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก จำนวน 1,000 คน

ในวันที่ 21 กันยายน 2564

เริ่มเวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ โดมด้านหลังเทศบาลเมืองทับกวาง โดยแจ้งรายละเอียดทาง SMS และ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาตรงตามเวลานัดหมายของท่าน

*นำบัตรประชาชน+ปากกาส่วนตัวมาด้วยทุกคน*    เอกสารประกอบ รายชื่อผู้ที่จะเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ