เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง