เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง