เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืนมกราคม2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืนมกราคม2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง